110kV sadales punkts Ķemeru Parks

Sadarbībā ar SIA “Energoremonts Rīga” ir uzsākti darbi pie jaunas 110kV apakšstacijas “Ķemeru parks” izbūves.