A/st. Dundaga rekontrukcija

Turpinās apakšstacijas Nr.162 „Dundaga” 110kV sadalnes pārbūve. Uzsākta otrā kārta.