Pabeigts darbs pie objekta “Kurzemes loks”

2019.gada jūlijā SIA “ELSANA”, kā Pilnsabiedrības “LEC, RECK un Empoower” biedra SIA “RECK” apakšuzņēmējs pabeidza darbu pie 110/330kV gaisvadu līnijas izbūves 330kV EPL savienojama “Kurzemes loks” 3.etapa izbūves.

Laika posmā no 2017.gada līdz 2019.gadam izbūvēti 50 pamati, samontēti un pacelti 70 balsti un izvilkts 90 km 110kV un 63km 330kV vadu. Kopējais izbūvētais līnijas garums 20.5 km.

Darbi veikti dažādos gaisvadu līnijas posmos, brīžiem sarežģītos ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļos, kur balstu montāžai izmantoja helikoptera pakalpojumus.