Elsana

Darbības virzieni
Elektropārvades līniju, kabeļu tīklu, transformatoru apakšstaciju un KTP izbūve un rekonstrukcija ar spriegumu līdz 330 kV
Iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšana un montāža
Elektroiekārtu izgatavošana, montāža, ekspluatācija, remonts, tehniskā apkope
Elektroiekārtu, elektroapgādes tīklu, elektroietaišu (ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV) projektēšana
Elektrisko mērījumu veikšana

 

SIA “ELSANA”
Reģ.Nr: LV40003048441
A.Čaka iela 118, Rīga, LV-1012 karte
Biroja tālrunis: + 371 6610 3313
Fakss: + 371 6610 3301
E-pasts:  elsana@elsana.lv

Mājas lapa ir izstrādes stadijā