2017.gads

  • 110 kV kabeļu līnijas un optiskā kabeļa līnijas LNr. 612 a/st. „Andrejsala” – a/st. „Skanste” izbūve
  • 110/20kV apakšstacijas “Stīpnieki” izbūve
  • Kurzemes loka 110kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Imanta, pastiprinot ar 330kV līniju. Pamatu, zemējuma kontūra, balstu izbūve, izolatoru montāža, vadu un OPGW vilkšana. Nozarojums uz apakšstaciju “Kandava” un “Valdemārpils”. 7 pamati, 28 balsti, 18 km 110kV vads