110/20kV apakšstacijas “Stīpnieki” izbūve

2018.gada jūnijā mēnesī tika pieņemta ekspluatācijā slēgta tipa “110/20kV apakšstacijas “Stīpnieki””