Būvniecība

“Zem atslēgas” elektromontāžas objektu izbūvei uzņēmums nodrošina pilnu darbu ciklu, t.sk., vispārējo un specializēto būvniecības darbu veikšanu:

  • pamatu izbūve gaisvadu līnijām un metāla konstrukcijām apakšstacijās
  • vadības ēkas izbūve (t.sk. inženiertīklu izbūve)