Apakšstacijas Nr.30 “Daugavpils” 110kV sadalnes pārbūve

Sadarbībā ar SIA “Ditra Networs” un SIA “Energoremonts Rīga” uzsākti darbi pie “Apakšstacijas Nr.30 “Daugavpils” 110kV sadalnes pārbūves”