Apakšstacijas Nr.30 “Daugavpils” 110kV sadalnes pārbūve

Sadarbībā ar SIA “Ditra Networs” un SIA “Energoremonts Rīga” turpinās darbi pie “Apakšstacijas Nr.30 “Daugavpils” 110kV sadalnes pārbūves”. Darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada 1.jūlijam.