Par mums

Pāris vārdi par mums

Ļaujies profesionālai attieksmei!

SIA “ELSANA” – vecākais elektrotehnisko iekārtu, sistēmu montāžas un projektēšanas uzņēmums.

SIA”ELSANA” ir dibināta 1991. gada 23. decembrī, taču pamatoti ir uzskatāma par vienu no vecākajiem elektromontāžas uzņēmumiem Latvijā – tās pirmssākumi ir meklējami jau 1961. gadā „3. remontu un celtniecības pārvaldē”. Trīsdesmit gadu laikā SIA “ELSANA” izveidojies par stabilu uzņēmumu, kura viens no pamatakmeņiem ir profesionāli pieredzējuši un augstu motivēti darbinieki. Uzņēmumā strādā vidēji 50 cilvēki, kuri regulāri mācās un paaugstina savu kvalifikāciju – apmeklē dažādus kursus un seminārus gan Latvijā, gan  ārvalstīs, veiksmīgi iziet sertifikāciju. Līdztekus tiek audzināta jauno elektriķu maiņa no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas tehniskās koledžas un citā arodskolām – viņiem tiek nodrošinātas prakses un stažēšanās vietas.

Uzņēmums nemitīgi attīstās – jauno tehnoloģiju un materiālu izmantošana reālajā dzīvē ļauj SIA “ELSANA” veiksmīgi konkurēt un veikt dažādas sarežģītības pakāpes darbus gan vietējā – Latvijas tirgū, gan Eiropā un visā pasaulē. Ilgstoša un cieša sadarbība ar celtniecības kompānijām, arhitektu un konstruktoru birojiem, kā arī ātra un kvalitatīva darbu izpilde nodrošinājusi darbiniekiem bagātīgu pieredzi un apliecinājusi uzņēmuma profesionalitātes līmeni.

Darbības virzieni

  • Elektropārvades līniju, kabeļu tīklu, transformatoru apakšstaciju un KTP izbūve un rekonstrukcija ar spriegumu līdz 400kV;
  • Iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšana un montāža;
  • Elektroiekārtu izgatavošana, montāža, ekspluatācija, remonts, tehniskā apkope;
  • Elektroiekārtu, elektroapgādes tīklu, elektroietaišu ( ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV) projektēšana;
  • Elektrisko mērījumu veikšana;
  • Saules paneļu elektrostaciju izbūve (t.sk. projektēšana, saules paneļu piegāde un montāža, garantijas laika apkalpošana);
  • Siltumcentrāļu izbūve, rekonstrukcija un apkalpošana

Sertifikāti un pielaides

SIA „ELSANA” darbinieki ir sertificēti un uzņēmums reģistrēts „Būvkomersantu reģistrā” – reģistrācijas Nr. 3149-RA: ekspluatācijas, ierīkošanas un remonta, mērīšanas un pārbaudes darbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība. Ir saņemtas nepieciešamās atļaujas un pielaides speciālo darbu veikšanai. Visi darbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas pastāvošajiem tehniskajiem noteikumiem un normām, bet nepieciešamie dokumenti tiek kārtoti Valsts uzraudzības dienestos.

Kopš 2001. gada firmai ir ISO kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts (ISO 9001:2015), bet kopš 2007. gada arī vides pārvaldības sistēmas sertifikāts (ISO 14001:2015), kas kalpo kā garantija pasūtītājam, ka SIA ELSANA strādā pēc starptautiski noteiktiem kvalitātes vadības standartiem un spēj realizēt lielus un komplicētus projektus.