2016.gads

  • Būvprojekta – tehniskā projekta sagatavošana un izstrāde elektroietaises “FP70/TP1421 rekonstrukcija Rīgā, Dzelzavas un Varavīksnes ielu raj.” pārbūvei; elektroietaises pārbūves būvdarbi
  • 110/10/6kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā Nr. 63 “Lauma”
  • 330kV gaisvadu līnijas LNr.355 Valmiera – Pļaviņu HES zibensaizsardzības troses nomaiņa posmā no a/st. “Valmiera” vadības ēkas līdz bNr.204