Enerģētika

Augstsprieguma darbi (līdz 400kV)

 • apakšstaciju rekonstrukcija;
 • apakšstaciju remontdarbi pēc pasūtītāja vēlmēm;
 • iekārtu nomaiņa;
 • apakšstacijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana;
 • būvniecība;
 • kabeļu un gaisvadu līniju izbūve līdz 400 kV;
 • elektriskie mērījumi.

Zemā un Vidējā sprieguma darbi (līdz 35kV)

 • apakšstaciju sadales punktu izbūve un izbūve;
 • apakšstaciju remontdarbi;
 • iekārtu nomaiņa;
 • apakšstacijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana;
 • būvniecība;
 • 10kV un 20kV kabeļu līniju izbūve;
 • Ēku iekšējās instalācijas;
 • Ielu un parku apgaismojuma izbūve;
 • Tramvaja un trolejbusa kontakttīklu izbūve