2022.gads

 • Apakšstacijas “Šķirotava” 110kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa; pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
 • Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” notekūdeņu no koģenerācijas energobloka un ūdenssildāmajiem katliem novadīšanas sistēmas rekonstrukcija; pasūtītājs AS “Rīgas Siltums”
 • Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa; pasūtītājs AS “Latvenergo”
 • Siltumcentrāles “Daugavgrīva” modernizācija 2. kārta; pasūtītājs “Rīgas Siltums”
 • 110kV EPL LNr.246 posma balsts Nr.30 līdz balsts Nr.34, 330kV EPL LNr.303 posma balsts Nr.41 līdz balsts Nr.42, 330kV EPL LNr.320 posma balsts Nr.28 līdz balsts Nr.29 pārbūvi saistībā ar Ķekavas apvedceļa izbūvi; pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
 • Biokurināmā katlu mājas uzstādīšana KM Bauskas ielā 207A; pasūtītājs “Rīgas Siltums”
 • Biokurināmā katlu mājas uzstādīšana KM Nautrēnu ielā 24; pasūtītājs “Rīgas Siltums”
 • Biokurināmā katlu ar jaudu 2 x 4 MW izbūve siltumcentrālē “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas ielā 51, Rīgā” un citi Darba uzdevumā norādītie darbi; pasūtītājs AS “Rīgas Siltums
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 499kW izbūve uz zemes un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, pasūtītājs privātpersona
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 29.7kW izbūve uz zemes un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, pasūtītājs privātpersona
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 26.1kW izbūve uz zemes un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Jelgavas novads, pasūtītājs privātpersona
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 24.9kW izbūve uz zemes un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, pasūtītājs privātpersona
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 49.6kW izbūve uz jumta un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Rojas pagasts, pasūtītājs privātpersona
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 4.5kW izbūve uz jumta un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, pasūtītājs SIA “ELSANA”
 • Saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 6kW izbūve uz jumta un pieslēgšana tīklam, t.sk., materiālu piegāde, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, pasūtītājs privātpersona