2015.gads

  • Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija, elektromontāžas darbu veikšana, skrejceļa apgaismojuma izbūve
  • Tramvaja līnijas, no Brīvības ielas līdz Dzelzceļnieku ielai un Rīgas ielas posmā no 1905. gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielas Nr. 58, Rīgas iela 54A, Liepājā, renovācija, (kontakttīkls un balsti)
  • Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšana 110/20/6 kV transformatora Nr.1 nomaiņai apakšstacijā Nr.154 “Džūkste”
  • Transformatoru takelāžas darbi AS “Augstsprieguma tīkls” objektos
  • Teritorijas apgaismojuma pārbūve Ķeguma HES