Sakari

SIA “ELSANA” veic sakaru un telekomunikāciju tīklu izbūvi un apkalpošanu:

  • optisko gaisvada (OPGW un ADSS) kabeļu montāža elektropārvades līnijās;
  • optisko kabeļu līniju izbūve;
  • optisko zemes kabeļu līniju trašu izbūve, izmantojot visas pieejamās tehnoloģijas;
  • telekomunikāciju tīklu rekonstrukcija, sakaru konteineru/centrāļu;
  • metālkonstrukciju uzstādīšana (sakaru torņi un masti, sakaru konteineri/centrāles, novērošanas torņi un cita veidu specifiskās sakaru sistēmu nodrošinājuma metālkonstrukcijas);
  • zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve;