Saules paneļi

  • Saules paneļu sistēmu projektēšana atbilstoši būvniecību reglamentējošiem tiesību aktiem un pasūtītāja prasībām
  • Saules paneļu sistēmu piegāde un uzstādīšana (saules paneļi, invertori, saules paneļu nesošās konstrukcijas un stiprinājumi, atbilstoša šķērsgriezuma kabeļi u.c. nepieciešamie elementi sistēmas pilnvērtīgai darbībai)
  • Elektrokabeļu izbūve, zālāja atjaunošana, izpildmērījumu veikšana,  pieslēgšana pasūtītāja elektroapgādes sistēmai, nodrošinot maksimālu energoefektivitāti un drošu ekspluatāciju
  • Saules elektrostaciju apkalpošana