Apakšstacijas Nr.114 “Vairogs” 110kV āra sadalietaises pārbūve

2023.gada 14.jūnijā tika noslēgts līgums ar AS “Augstsprieguma tīkls” par “Apakšstacijas Nr.114 “Vairogs” 110kV āra sadalietaises pārbūvi”. Līguma summa ir 1 867 153,56 EUR bez PVN. Darbus paredzēts veikt vairākās kārtās, paredzot rezervēšanas pasākumus, lai nodrošinātu apakšstacijas nepārtrauktu darbību un klienti saņemtu nepieciešamo enerģijas piegādi. Pirmajā kārtā tiks veikta daļēja 110kV āra sadales ietaises iekārtu demontāža un jaunas GIS ēkas celtniecība. Nākamajās kārtās tiks uzstādīta GIS iekārta un tās ieregulēšana, izbūvētas jaunas sekundārās kabeļlīnijas, veikti pārslēgumi, uzstādīti jauni portāli, demontētas atlikušās 110kV āra sadales ietaises iekārtas, izveidoti jauni pieslēgumi, RAA un DVS pārbaudes darbi, kā arī tiks atjaunoti abu transformatoru pamati, apakšstacijas labiekārtošana, ieklājot jaunu asfalta segumu un sakopjot zaļo zonu. Pārbūves darbi palielinās apakšstacijas darbības drošumu, nodrošinot klientiem saņemt nepārtrauktu un kvalitatīvu enerģiju. Būvdarbus paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2025.gada 5.septembrim.