Pakalpojumi

SIA „ELSANA” veic sekojošus darbus – apakšstaciju, sadales punktu, elektropārvades līniju izbūvi un rekonstrukcijas darbus, dzīvojamo ēku, biroju un rūpniecisko ēku elektroinstalāciju ierīkošanā, saules paneļu izbūve, siltumcentrāļu izbūve:

  • Elektropārvades līniju, kabeļu tīklu, transformatoru apakšstaciju un KTP izbūve un rekonstrukcija (ar spriegumu līdz 400kV)
  • Optiskā sakaru kabeļa (OPGW, ADSS) montāža
  • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude
  • Tehniskās konsultācijas un projektēšanas darbi
  • Iekšējās elektroinstalācijas, teritorijas un māju fasāžu apgaismes sistēmu montāža
  • Ēku elektroinstalācijas sistēmu apkalpošana
  • Specializēto būvdarbu veikšana
  • Saules paneļu sistēmu projektēšana un izbūve atbilstoši būvniecību reglamentējošiem tiesību aktiem un pasūtītāja prasībām
  • Siltumcentrāļu projektēšana un izbūve atbilstoši būvniecību reglamentējošiem tiesību aktiem un pasūtītāja prasībām