2019.gads

  • Sadales punkta “Ķemeru parks” 110kV sadalnes izbūve
  • A/st. Nr.91 “Latgale” 110kV tr-ru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa, komercuzskaites sakārtošana, būvprojekta izstrāde, būvdarbu veikšana un iekārtu piegāde
  • TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 “Aizpute” un apakšstacijas Nr.60 “Grobiņa” 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana
  • Apakšstacijas Nr.150 “Tukums” 110kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana
  • 10/0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Valmieras ielas Nr. 39, 39a, 39b, Zaķu ielas Nr. 3, 5, 6, Lienes ielas Nr. 22, 27, Pērnavas ielas 70 rajonā (2.zona)
  • Uzlādes stacijas izbūves Pulkveža Brieža ielā 12 un Uzvaras bulvārī 7, Rīgā
  • Kurzemes loka 110kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Imanta, pastiprinot ar 330kV līniju. Pamatu, zemējuma kontūra, balstu izbūve, izolatoru montāža, vadu un OPGW vilkšana. Ievads uz apakšstaciju “Sloka” un “Imanta”. 19 pamati, 19 balsti, 30 km 110kV vads