2021.gads

  • Apakšstacijas “Šķirotava” 110kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa; pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
  • Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” notekūdeņu no koģenerācijas energobloka un ūdenssildāmajiem katliem novadīšanas sistēmas rekonstrukcija; pasūtītājs AS “Rīgas Siltums”