2021.gads

  • Apakšstacijas “Šķirotava” 110kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa; pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
  • Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” notekūdeņu no koģenerācijas energobloka un ūdenssildāmajiem katliem novadīšanas sistēmas rekonstrukcija; pasūtītājs AS “Rīgas Siltums”
  • 110kV gaisvadu līnijas LNr.296 Līvāni – Līksna balstu nomaiņa; pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
  • Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa; pasūtītājs AS “Latvenergo”
  • Siltumcentrāles “Daugavgrīva” modernizācija 2. kārta; pasūtītājs “Rīgas Siltums”
  • RB Centrālā stacija ELT daļas izbūve; pasūtītājs “BERERIX”