Siltumcentrāle “Vecmīlgrāvis”

2022.gada beigās ar AS “Rīgas Siltums” noslēgts līgums par “Biokurināmo katlu ar jaudu 2 x 4 MW izbūvi siltumcentrālē “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas ielā 51, Rīgā”