Apakšstacija “Šķirotava”

Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu starp SIA “ELSANA” un AS “Augstsprieguma tīkls”, tiek uzsākti darbi apakšstacijā “Šķirotava”. Līguma nosacījumi paredz 110kV āra sadales ietaises pārbūvi un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņu. Darbus plānots pabeigt 97 kalendāro nedēļu laikā.